top of page
אנא מלא/י את הפרטיס ואשר/י
את הסכמתך לקבלת חשבונית דיגיטאלית/י את הפרטיס ואשר/י

* שדה חובה

 הינני מאשר/ת כי הפרטים אותם מסרתי לעיל, יוחזקו במאגרי המידע של החברה וישמשו לצורך משלוח חשבוניות דיגיטאליות לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרתי וזאת, במקום קבלת חשבונית לכתובת באמצעות דואר רגיל

פירטך נשלחו בהצלחה. תודה!

bottom of page