top of page
מכונה צילום / משולב A3 שחור / לבן 

 256  /  E-STUDIO 306

      

 • גודל צילום / הדפסה A5-A3 
 • מהירות צילום / הדפסה 30 /25  דפים לדקה
 • איכות הדפסה - 600 dpi 
 • סריקה צבעונית למייל / רשת 
 •  הקטנה הגדלה  25%-400%
 • קיבולת נייר סטנדרטית : 1,200 דפים 

 •  אופציות  נוספות :
        כרטיס פקס
        מגשי נייר - 
        יחידות גימור
 

אזל המלאי

התמונה להמחשה בלבד

   E-STUDIO 356

                       

 •  גודל צילום / הדפסה  A5-A3

 • מהירות הדפסה / צילום: 35 בדקה

 •  זמן חימום: פחות מ-20 שניות,

 •  צילום / הדפסה שחור לבן,

 • איכות הדפסה - 600 dpi 

 • סריקה צבעונית למייל / רשת 
 • קיבולת נייר סטנדרטית : 1,200 דפים 

 •  אופציות  נוספות :
        כרטיס פקס
        מגשי נייר - 
        יחידות גימור

אזל המלאי

התמונה להמחשה בלבד

                         

 • מהירות צילום: 30 דפים בדקה

 • גודל נייר: A5+A4+A3

 • רזולוציה: 600x600 dpi

 • זום: 25%-400% (רמת דיוק 0.1%)

 • מזין מקורות: 110 דף דו צדדי

 • מגשי נייר: 2 מגשי נייר של 520 דף כל אחד

 • מגש עקיפה: 100 דף

 • משקל נייר: 60-271 גרם

 • זיכרון: 320 GB

 • דו צדדי: דו צדדי מלא גם בהדפסה

 • הדפסה: (כלול)

 • רזולוציה: עד 1200 dpi

 • קישוריות: כרטיס רשת USB

 • שפת מדפסת: PCL6

 • מערכות הפעלה: Windows, Mac, UNIX

 • הדפסה ישירה להתקן USB

 • סריקה בצבע: (כלול)

 • מהירות סריקה: 55 דף לדקה (ברזולוציה של 600 dpi)

 • יעד: דואר אלקטרוני רשת

 • סריקה ישירה להתק 

7030

התמונה להמחשה בלבד

אזל המלאי

bizhub 283

 • גודל צילום / הדפסה A5-A3 
 • מהירות צילום / הדפסה 28 דפים לדקה
 • עומס עבודה ממוצעת 10,000 פ' לחודש
 • 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף 
 • מספר  עותקים בצילום / הדפסה – עד 999
 • זום הקטנה הגדלה  25%-400%
 • סריקה צבעונית למייל / רשת 
 •  אופציות  נוספות :
        כרטיס פקס
        מגשי נייר -
        יחידות גימור

אזל המלאי

התמונה להמחשה בלבד

3352 /2852/  Aficio MP 2352 

 •  גודל צילום / הדפסה  A5-A3

 • מהירות הדפסה / צילום:

       דגם 2352 - 23 עמודים בדקה

       דגם 2852 - 28 עמודים בדקה, 

       דגם 3352 - 33 עמודים בדקה

 • זמן חימום: פחות מ-20 שניות,

 •  צילום / הדפסה שחור לבן,

 • איכות הדפסה - 600 dpi 

 • סריקה צבעונית למייל / רשת 
 • קיבולת נייר סטנדרטית : 1,100 דפים 

 •  אופציות  נוספות :
        כרטיס פקס
        מגשי נייר - 
        יחידות גימור

אזל המלאי

התמונה להמחשה בלבד

 3554

 

 • שטח צילום/הדפסה: A3-A4-A5

 • מהירות צילום/הדפסה: עד 35 דפים בדקה

 • איכות צילום: עד 600x600 dpi הדפסת לייזר

 • זיכרון: 2 GB

 • מזין מקורות (פידר) אוטומטי ל – 100 דף

 • 2 מגשי נייר של 550 דף כל אחד 

 • צילום דו צדדי (דופלקס)

 • כרטיס מדפסת/ רשת

 • כרטיס סורק (גם בצבע)

 • מהירות סריקה: עד 80 דפים בדקה

אזל המלאי

התמונה להמחשה בלבד

bottom of page