top of page
מכונות צילום / משולבות  A4 שחור/ לבן 
Ricoh_logo.png

 • משולבת A4 הכוללת סורק צבעוני 

 • מהירות צילום 20 דפים בדקה

 • שיטת הדפסה לייזר 600 dpi                                              

 • טווח הגדלות והקטנות 50%-200%  

 • הקטנות והגדלות קבועות  

 • קסטת נייר אחת  250 דף  

 • מזין צידי ( בייפס) 100 דף לנייר עבה (עד 209 ג"ר)

 • מזין מסמכים אוטומטי ( פידר)

 • ממיינת דיגיטאלית

 • כרטיס מדפסת/ רשת

 • כרטיס פקס

 • כרטיס סורק  שחור לבן+ צבעוני

Aficio  - spf 201

התמונה להמחשה בלבד

אזל המלאי

אזל המלאי

אזל המלאי

 FC-7360N

התמונה להמחשה בלבד

 • הכוללת: פקס מדפסת לייזר של איכותית,

 • מכונת צילום מסמכים וסורק ציבעוני מדפסת 

 • עם כרטיס רשת מובנה 

מדפסת:

 • מהירות הדפסה עד 24  דפים בדקה

 • הדפסת דף ראשון פחות מ-8.5 שניות 

 • רזולוציה עד 2,400x600 dpi

 • זיכרון 16MB 

 • מגירה ל 250 דף

 • חיבור USB2 

 • כרטיס רשת מובנה

 • מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים

מכונת צילום :  

 • רזולוציה עד 600x600 dpi      

 • הגדלה והקטנה 25-400% סורק צבעוני 

 • מודם 14,400    

 • רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi

 • סריקה גם מספרים וחוברות  

 • אפשרות סריקה ישירות לקובץ

אזל המלאי

MFC-7860 DW 

 • משולבת לייזר קומפקטית אלחוטית עם דופלקס משולבת הכוללת מדפסת לייזר איכותית, מכונת צילום מסמכים וסורק ציבעוני עם כרטיס רשת אלחוטי מדפסת 

 • מהירות הדפסה עד 26 דפים בדקה

 • הדפסת דף ראשון פחות מ-8.5 שניות

 • רזולוציה עד 2,400x600 dpi 

 •  זיכרון 32MB * מגירה ל 250 דף * חיבור USB2

 •  כרטיס רשת אלחוטי מובנה  

 • מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים 

 • דופלקס מובנה להדפסה משני צידי הדף  

 • עברית צרובה באמולציית PCL מכונת צילום

 • רזולוציה עד 600x600 dpi 

 • הגדלה והקטנה 25-400% סורק צבעוני

 • מודם 14,400 

 • רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi 

 • סורק שולחני מאפשר סריקה גם מספרים וחוברות

 • אפשרות סריקה ישירות לקובץ

 

התמונה להמחשה בלבד

אזל המלאי

DCP-7055

התמונה להמחשה בלבד

 • משולבת לייזר קומפקטית משולבת הכוללת מדפסת לייזר של איכותית, מכונת צילום מסמכים וסורק ציבעוני מדפסת 

 • מהירות הדפסה עד 20 דפים בדקה 

 • הדפסת דף ראשון פחות מ-8.5 שניות 

 • רזולוציה עד 2,400x600 dpi 

 • זיכרון 16MB 

 • מגירה ל 250 דף 

 • חיבור USB2  מכונת צילום 

 • רזולוציה עד 600x600 dp

 •  הגדלה והקטנה 25-400% סורק צבעוני 

 • רזולוציה עד 19,200x19,200 dpi

 • סורק המאפשר סריקה גם מספרים וחוברות

 • אפשרות סריקה ישירות לקובץ

 

אזל המלאי

bottom of page